Czyszczenie i konserwacja laptopa

Czyszczenie laptopa wykonuje się z dwóch zasadniczych przypadkach

1. Czyszczenie i konserwacja układu chłodzenia gdy laptop się przegrzewa, samoczynnie wyłącza lub zawiesza podczas pracy.

 

Jeżeli laptop się przegrzewa, nie wystarczy w niego dmuchnąć. W takiej sytuacji należy rozebrać całego laptopa i dokładnie wyczyścić wszystkie elementy z kurzu. Często oferowane usługi za kilkadziesiąt złotych, polegające na przedmuchaniu z zewnątrz otworów wentylacyjnych nic tak naprawdę nie dają ponieważ cały kurz jest wpychany do środka, a nagromadzona w ten sposób duża ilość potrafi nawet wyłamać łopatki.

W naszym serwisie, za każdym razem laptop jest rozbierany na części pierwsze, wymieniane są zużyte termopady i pasta termoprzewodząca. Tylko tak wykonana usługa gwarantuje sprawne działanie laptopa w długim okresie.

2. Czyszczenie laptopa po zalaniu

W przypadku zalania do laptopa dostaje się ciecz. Szybkie i dokładne wyczyszczenie pozostałości znacznie obniża koszty naprawy. Więcej o laptopach po zalaniu

W przypadku zalania szybkość wyczyszczenia laptopa ma przełożenie na ilość uszkodzeń jakie powstają na płytach głównych.

W przypadku konserwacji warto ją wykonywać przynajmniej raz w roku lub jeśli warunki pracy są ciężkie raz na sześć miesięcy. Czysty układ chłodzenia znacznie sprawniej odprowadza ciepło z procesora i układu graficznego co przekłada się na trwałość tych układów i stabilną pracę laptopa.