Zalany laptop nie chce się włączyć. Co z danymi? Jak odzyskać dane z laptopa po zalaniu

Od dawna wiadomo, że laptopy odgrywają kluczową rolę jako narzędzia pracy. Są przenoszone z miejsca na miejsce, używane w różnych warunkach, takich jak restauracje, wakacje czy na zewnątrz, co zwiększa ryzyko zalania. Skutki takiego zdarzenia w elektronice komputera są zależne od wielu czynników, m.in.:

  • ilości wylanej cieczy,
  • rodzaju cieczy – niektóre, jak soki czy słona woda, mogą powodować większe uszkodzenia,
  • miejsca zalania – może wpłynąć na ilość uszkodzonych elementów,
  • czasu ekspozycji na ciecz,
  • postępowania użytkownika zaraz po zalaniu – natychmiastowe odłączenie źródeł zasilania, w tym baterii, jest kluczowe.

Należy jak najszybciej skonsultować się z profesjonalistą w celu oczyszczenia laptopa i weryfikacji sprawności elektroniki.

Zalanie negatywnie wpływa nie tylko na elektronikę płyty głównej laptopa, ale także na nośniki danych a w szczególności na elektronikę dysków SSD i HDD. Żaden dysk nie jest hermetyczny ani odporny na zalanie. Uszkodzenia mogą dotyczyć zarówno elektroniki, jak i elementów mechanicznych (szczególnie w przypadku dysków HDD).

Podłączanie zalanych dysków do zasilania bez wcześniejszej oceny sytuacji może prowadzić do poważnych uszkodzeń. Wielu użytkowników, starając się uruchomić komputer, może spowodować dodatkowe szkody. Dyski, które uległy zalaniu, często mają uszkodzenia elektroniki wynikające z korozji.

Odzyskiwanie danych z takich dysków wymaga starannego zidentyfikowania problemu i podjęcia odpowiednich działań. Niewłaściwe podejście może pogłębić uszkodzenia, co może skutkować utratą danych.

Dlatego tak istotne jest rozważne postępowanie użytkownika zaraz po zalaniu laptopa. Więcej o tym co robić po zalaniu laptopa w tym artykule.