Dyski talerzowe w laptopach powoli odchodzą w zapomnienie ze względu na swoją wydajność i specyficzną konstrukcję. Podstawy tej technologii nie uległy zmianie od lat. Opierają się one na wirujących z dużą prędkością talerzach magnetycznych i głowicach magnetycznych, które odczytują z nich dane. Aby odczytać lub zapisać dane na talerzach, głowica musi przesunąć się nad odpowiednie miejsce, aby móc zapisywać dane w odpowiednich sektorach.

Proces ten jest czasochłonny, ponieważ głowice są zespolone i mogą działać tylko z jednego miejsca na talerzach, co prowadzi do wydłużenia czasu dostępu. Czas dostępu określa, ile milisekund dysk HDD potrzebuje na pobranie danych i jest sumą czasu potrzebnego na ustawienie głowicy nad odpowiednim miejscem na talerzu oraz czasu potrzebnego na znalezienie się nad odpowiednim sektorem.

Proces dostępu do danych w dysku HDD jest uzależniony między innymi od prędkości mechanizmu. Przy dużych obciążeniach transferami danych nowoczesne systemy i aplikacje mogą znacząco spowolnić działanie dysku HDD, co może objawiać się zawieszaniem komputera lub pojawianiem się niebieskich ekranów błędów. Temperatura wewnątrz obudowy laptopa także ma znaczenie, ponieważ dysk nie jest bezpośrednio chłodzony i może się nagrzewać podczas pracy, co negatywnie wpływa na jego podzespoły.

Umiejscowienie dysku HDD w laptopie również wpływa na jego żywotność. Najczęściej montowany jest bezpośrednio pod klawiaturą lub touchpadem, co może zwiększać ryzyko mechanicznych uszkodzeń. Użytkownicy czasem nieświadomie przyczyniają się do uszkodzeń dysku poprzez uderzanie w klawisze lub trzaskanie klapą matrycy.

Należy pamiętać, że dysk HDD nie jest urządzeniem bezawaryjnym, pomimo deklarowanego przez producenta czasu bezawaryjnej pracy. Dlatego ważne jest monitorowanie stanu dysku, aby zapobiec utracie danych, co niestety często jest zaniedbywane przez użytkowników.

Biorąc pod uwagę te kwestie, dysk SSD stanowi lepsze rozwiązanie dla laptopów. Jest on pozbawiony ruchomych elementów mechanicznych, co przekłada się na większą wydajność i odporność na wstrząsy oraz podwyższone temperatury. Dysk SSD jest również znacznie szybszy od tradycyjnego dysku HDD, co sprawia, że jest bardziej odpowiedni do współczesnych zastosowań.